BITUMENSKE TRAKE

Proizvođač FRAGMAT S

KONDORIN V3

Hidroizolaciona traka KONDORIN V3 je izrađena od staklenog voala, koji je sa obe strane obložen plastomernim bitumenom i zaštićen polietilenskom folijom. Koristi se za manje zahtevne jedno ili višeslojne hidroizolacije vertikalnih i horizontalnih podzemnih delova objekata. Može se upotrebiti i kao sekundarni pokrivač u sistemima kosih krovova. Traka se ugrađuje varenjem ili lepljenjem sa preklopom od 10 cm.

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231 i SRPS EN 13969 tip A.

Svojstva:

 • uložak: stakleni voal
 • masa: >2,1kg/m²
 • fleksibilnost pri: 0° C
 • otpornost prema tečenju: 70° C
 • prekidna sila uzdužno / poprečno: >300
 • N / >200 N
 • izduženje pri prekidu: >2 %

KONDORIN V4

Hidroizolaciona traka KONDORIN V4 je izrađena od staklenog voala, koji je sa obe strane obložen plastomernim bitumenom i zaštićen polietilenskom folijom. Koristi se za manje zahtevne jedno ili višeslojne hidroizolacije vertikalnih i horizontalnih podzemnih delova objekata. Može se upotrebiti i kao sekundarni pokrivač u sistemima kosih krovova. Traka se ugrađuje varenjem ili lepljenjem sa preklopom od 10 cm.

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231 i SRPS EN 13969 tip A

Svojstva:

 • uložak: stakleni voal
 • masa: >3,2 kg/m²
 • fleksibilnost pri: 0° C
 • otpornost prema tečenju: 70° C
 • prekidna sila uzdužno / poprečno: >300
 • N / >200 N
 • izduženje pri prekidu: >2 %

Plastomerne bitumenske trake

KONDOR V3

Hidroizolaciona traka KONDOR V3 je izrađena od staklenog voala, koji je sa obe strane obložen kvalitetnom bitumenskom masom, koja je modifikovana dodatkom plastomernih polimera (APP). Koristi se za manje zahtevne jedno ili višeslojne hidroizolacije vertikalnih i horizontalnih podzemnih delova objekata. Traka se ugrađuje varenjem ili lepljenjem sa preklopom od 10 cm.

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231, SRPS EN 13707 i SRPS EN 13969 tip A.

Svojstva:

 • uložak: stakleni voal
 • masa: >3,0 kg/m²
 • fleksibilnost pri: -5° C
 • otpornost prema tečenju: 120° C
 • prekidna sila uzdužno / poprečno: >300
 • N / >200 N
 • izduženje pri prekidu: >2 %

KONDOR V4

Hidroizolaciona traka KONDOR V4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom. Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji ili međusloj.

Svojstva:

 • uložak: poliesterski filc
 • masa: >4,0 kg/m²
 • fleksibilnost pri: -5° C
 • otpornost prema tečenju: 120° C
 • prekidna sila uzdužno / poprečno: >600
 • N / >350 N
 • izduženje pri prekidu: >30 %

KONDOR P4

Hidroizolaciona traka KONDOR P4 se koristi u dvo ili višeslojnim sistemima ravnih krovova kao donji ili međusloj. Upotrebljava se takođe i za najzahtevnije vertikalne i horizontalne hidroizolacije podzemnih delova objekata koji su izloženi pritisku vode. Traka je sa obe strane zaštićena lako topljivom polietilenskom folijom. Traka se ugrađuje varenjem sa preklopom od 10 cm.

Proizvod je usaglašen sa SRPS U.M.231, SRPS EN 13969, tip T i SRPS EN 13707-donji ili međusloj.

Svojstva:

 • uložak: poliesterski filc
 • masa: >4,0 kg/m²
 • fleksibilnost pri: -5° C
 • otpornost prema tečenju: 120° C
 • prekidna sila uzdužno / poprečno: >600
 • N / >350 N
 • izduženje pri prekidu: >30 %

Proizvođač Ravago Building Solutions

RAVAPROOF SAPPHIRE

RAVAPROOF DIAMOND

RAVAPROOF RUBY

Naši partneri

Kontaktirajte nas

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju

ajde bre vise

ajde bre vise

proradi plz

jel radis?

You have Successfully Subscribed!

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

ovde mozda?

You have Successfully Subscribed!